True Passion

אוצר גלום – מיתוג

מיתוג שבא מאהבה למען הקמת עמותה שמטרתה הקמת דיור מוגן לאנשים מיוחדים.

סל המיתוג: שם, לוגו, ניירת, אתר אינטרנט וייעוץ וליווי שוטף.

True Passion