True Passion

קפה גרג – ארוחת הבוקר של גרג היא מאוד מאוד מאוד טעימה

קמפיין טלוויזיה עבור רשת קפה גרג. הטאג ליין (נכון ליציאת הקמפיין) של הרשת היה – גרג, קפה מאוד. הרעיון – "שבירת" רצץ הפרסומות לכמה חלקים במהלך ברייק הפרסומות, ויצירת מעין טיזר בתור הברייק עד לחשיפת המסר הפרסומי.

True Passion