True Passion

JCD – קמפיין להעלאת המודעות להשמנה בקרב ילדים

אחת המודעות הזוכות בתחרות של jcdecaux ישראל בנושא מניעת השמנת יתר בקרב בני נוער. הקמפיין זכה לשיחה ערה.

לוגו JCD

True Passion