True Passion

השקת סניף PLUGIN במיאמי

השקת PLUGIN חדרי קריוקי פרטיים מישראל למיאמי.

סל מיתוג כולל: עדכון לוגו, יצירת ספר מותג, תפריטים, פלייסמנטים, מיתוג חוץ ופנים ועוד.

True Passion