True Passion

ויצו – מודעת דג הזהב

האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל פועל מזה שנים רבות לקידום דימויי נשים ונשיות ראויים ומכבדים בעולם הפרסום בישראל. במסגרת זו, נערך מזה כעשור קמפיין "אות הקלון" בו מדי שנה נסקרות כלל הפרסומות והפרסומת הסקסיסטית ביותר מקבלת את "אות הקלון". קמפיין "אות הקלון" נולד מתוך אמונה בכוחו של פרסום ותפיסתו ככלי שאמנם משקף מציאות אך לעיתים קרובות גם יוצר אותה ומעודד דימויים שונים בקרב הצופים. בהתאם לכך, מטרת הקמפיין היא לעודד צפייה ביקורתית בקרב הציבור ולהשפיע על חברות מסחריות ליצור פרסומות שיווניות מבחינה מגדרית וללא סטריאוטיפים מגדריים וללא החפצת נשים. מה עשינו: הראנו, בצורה הפשוטה ביותר, שלכל מודעה סקסיסטית יש מספיק שלבים בדרך, ומספיק אנשים אחראיים, שיכולים לעצור אותה מלצאת אל האור.

ארט: מירב שוורץ, ארט: צחי פיטובסקי, קופירייטר: ליאור שמש

True Passion