True Passion

משגב סוכנות לביטוח – חסות

משגב הינה אחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל אשר שמה לעצמה מטרה לתת יותר ללקוחותיה. לקחנו את האמירה הזו ויצרנו עבורם את האסטרטגיה התקשורתית "משגב – עושים יותר מהמקסימום".

לוגו משגב סוכנות לביטוח
True Passion